ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được thể hiện:

  • A. Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ
  • B. Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước
  • C. Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay người đứng đầu nhà nước
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1