ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền xét cho nhập quốc tịch Việt Nam:

  • A. Chủ tịch nước
  • B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
  • C. Thủ tướng Chính phủ
  • D. Bộ trưởng Bộ ngoại giao
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1