ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đó chính là:

  • A. Uy ban nhân dân
  • B. Tòa án nhân dân
  • C. Viện Kiểm sát nhân dân
  • D. Hội đồng nhân dân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1