ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của văn bản pháp luật cụ thể - cá biệt là: 

  • A. Luôn mang tính chất cụ thể và cá biệt, vì được ban hành chỉ để giải quyết những trường hợp cá biệt - cụ thể.
  • B. Chỉ được thực hiện một lần và sẽ chấm dứt hiệu lực khi được thực hiện.
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1