ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì  không thể đồng thời là:

  • A. Vi phạm dân sự
  • B. Vi phạm hành chính
  • C.  Vi phạm kỷ luật
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1