ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vi phạm pháp luật được hiểu là:

  • A. Hành vi xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ
  • B. Hành vi trái với quy định pháp luật hình sự
  • C. Hành vi trái pháp luật do người có đủ năng lực chủ thể thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước bảo vệ
  • D. Tất cả các hành vi trái pháp luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1