ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi vi phạm pháp luật “gây rối trật tự công cộng” là:

  • A. Hành vi vi phạm hành chính
  • B. Hành vi vi phạm hình sự 
  • C. Hoặc A đúng hoặc B đúng
  • D. Cả A và B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1