ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một công ty xã chất thãi ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

  • A. Trách nhiệm hành chính.
  • B. Trách nhiệm hình sự.
  • C. Trách nhiệm hành chinh và trách nhiệm dân sự.
  • D. Trách nhiệm hỉnh sự và trách nhiệm dân sự.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1