ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng của Tòa án nhân dân

  • A. Thi hành án
  • B. Điều tra tội phạm
  • C. Truy tố
  • D. Xét xử
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1