ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu của vi phạm pháp luật là: 

  • A. Hành vi xác định của con người 
  • B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi đó
  • C. Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật có năng lực trách nhiệm pháp lý 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1