ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật là cách xử sự do nhà nước quy định để:

  • A. Áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể.
  • B. Áp dụng trong nhiều hoàn cảnh.
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1