YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người có quyền quyết định phong cấp cho các tướng lãnh quân đội

  • A. Chánh án
  • B. Chủ tịch nước
  • C. Thủ tướng
  • D. Chủ tịch quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA