ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:

  • A. Do có sự phân công lao động trong xã hội
  • B. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội.
  • C. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm.
  • D. Do ý chí của con người trong xã hội.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1