ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Việc đăng kí kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân- gia đình được xác lập khi: 

  • A. Ủy Ban nhân dân có thẩm quyền đăng kí kết hôn 
  • B. Một trong hai bên kết hôn có thể ủy quyền cho nhau đăng kí kết hôn để đăng kí kết hôn tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền
  • C. Quan hệ hôn nhân xác lập sau khi tổ chức tiệc cưới 
  • D. Tòa án nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ tiến hành đăng kí kết hôn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1