ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:

  • A. Giả định.
  • B. Quy định.
  • C. Quy định và chế tài.
  • D. Giả định và quy định.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1