• Câu hỏi:

  Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở Việt Nam là:

  • A. Quốc hội 
  • B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • C. TAND
  • D. Chính phủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC