YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Doanh nghiệp A ký hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp B. Doanh nghiệp A vi phạm hợp đồng và bị khởi kiện ra tòa án. Tòa án đã xét xử vụ kiện và quyết định doanh nghiệp A phải bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp B số tiền là 200 triệu đồng. Xác định biện pháp bồi thường thiệt hại nêu trên là loại chế tài pháp luật gì?

  • A. Dân sự
  • B. Hành chính
  • C. Hình sự
  • D. Kỷ luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA