ON
ADMICRO
VIDEO_3D
  • Câu hỏi:

    Doanh nghiệp A ký hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp B. Doanh nghiệp A vi phạm hợp đồng và bị khởi kiện ra tòa án. Tòa án đã xét xử vụ kiện và quyết định doanh nghiệp A phải bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp B số tiền là 200 triệu đồng. Xác định biện pháp bồi thường thiệt hại nêu trên là loại chế tài pháp luật gì?

    • A. Dân sự
    • B. Hành chính
    • C. Hình sự
    • D. Kỷ luật
     

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1