ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 271, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, nếu tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống thì thuộc thẩm quyền xét xử của:

  • A. Tòa án nhân dân huyện 
  • B. Tòa án nhân dân tỉnh
  • C. Tòa án nhân dân tối cao 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ⇒ A. Tuy khoản 1, điều 271, bộ luật hình sự 1999 không có quy định về điều này, nhưng nếu xét tòa án huyện có thẩm quyền xét xử tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống. Dĩ nhiên là TAND các cấp trên có quyền xét xử ở cấp phúc thẩm,..

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1