ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ thể quan hệ pháp luật là:

  • A. Tất cả cá nhân và tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật
  • B. Các bên tham gia vào quan hệ pháp luật trong đó có ít nhất một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • C. Các cá nhân và tổ chức có đầy đủ năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1