ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong quan hệ mua bán, khách thể là:

  • A. Quyền sở hữu căn nhà của người mua
  • B. Quyền sở hữu số tiền của người bán
  • C. Căn nhà, số tiền
  • D. A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1