ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây là vi phạm kỷ luật?

  • A. Vi phạm điều lệ đoàn thanh niên cộng sản
  • B. Sử dụng trái phép chất ma túy
  • C. Gây mất trật tự trong phòng thi 
  • D. Gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhà trường 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1