ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự? 

  • A. Gây mất trật tự nơi công cộng 
  • B. Bàn hàng lấn chiếm lòng, lề đường 
  • C. Chống người thi hành công vụ
  • D. Không đội mũ bảo hiểm khi đi ngồi trên xe gắn máy ở tuyến đường bắt buộc
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1