ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: 

  • A. Ngành luật lao động 
  • B. Ngành luật hôn nhân và gia đình
  • C. Ngành luật tố tụng dân sự 
  • D. Ngành luật nhà ở
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ⇒ C. Ngành luật tố tụng dân sự không phải là ngành luật.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1