MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Mục đích của hình phạt trong luật hình sự Việt Nam hiện nay là:

  • A. Trừng trị người phạm tội và đấu tranh phòng chống tội phạm
  • B. Bắt người phạm tội bồi thường thiệt hại đã gây ra
  • C. Trừng trị người phạm tội
  • D. Giáo dục phòng ngừa chung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA