ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chứng thực vào di chúc bằng văn bản của công dân:

  • A. UBND cấp huyện
  • B. UBND cấp tỉnh
  • C. UBND cấp xã
  • D. Tòa án nhân dân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1