YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người nào sau đây có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm kỉ luật?

  • A. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, xí nghiệp… 
  • B. Chủ tịch nước 
  • C. Thư kí Tòa án nhân dân
  • D. Cả A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA