• Câu hỏi:

  Nếu một người phạm một tội mà bị Tòa án tuyên tù có thời hạn thì mức tối đa chỉ có thể là:

  • A. 40 năm
  • B. 30 năm
  • C. 20 năm
  • D. 10 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC