ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các đặc điểm, thuộc tính của một ngành luật: 

  • A. Là một tiểu hệ thống lớn nhất của HTPL của một quốc gia 
  • B. Mỗi ngành luật điều chỉnh một lĩnh vực QHXH nhất định có tính đặc thù 
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1