AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người không có năng lực hành vi là người:

  • A. Đang mắc bệnh truyền nhiễm
  • B. Đang mắc bệnh tâm thần
  • C. Đang mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển hành vi
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>