ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quan hệ nào sau đây là quan hệ pháp luật? 

  • A. Quan hệ tình yêu nam nữ
  • B. Quan hệ vợ chồng 
  • C. Quan hệ gia đình
  • D. Quan hệ bạn bè 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1