ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là:

  • A. Hình thức cấu trúc nhà nước
  • B. Chế độ chính trị
  • C. Hình thức nhà nước
  • D. Hình thức chính thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1