YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi:

  • A. Làm phiền người khác
  • B. Bị xã hội lên án
  • C. Vi phạm đạo đức xã hội
  • D. Tất cả đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA