ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người thừa kế theo pháp luật bao gồm: 

  • A. Những người có tên trong nội dung của di chúc
  • B. Những người theo thứ tự hàng thừa kế được pháp luật quy định.
  • C. Vợ, chồng; cha, mẹ; các con của người để lại di sản 
  • D. Những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời với người để lại di sản
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1