YOMEDIA

Unit 1 lớp 12 sách mới: Life Stories - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 1 Life Stories - Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 12 mới. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Những câu chuyện cuộc sống giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF