ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật là cách xử sự do nhà nước quy định để: 

  • A. Áp dụng cho một lần duy nhất và hết hiệu lực sau lần áp dụng đó.
  • B. Áp dụng cho một lần duy nhất và vẫn còn hiệu lực sau lần áp dụng đó. 
  • C. Áp dụng cho nhiều lần và vẫn còn hiệu lực sau những lần áp dụng đó.
  • D. Áp dụng cho nhiều lần và hết hiệu lực sau những lần áp dụng đó. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1