ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là Nhà nước:

  • A. Có chủ quyền chung, toàn vẹn lãnh thổ
  • B. Có một hệ thống pháp luật áp dụng trên toàn lãnh thổ
  • C. Có hai hệ thống cơ quan Nhà nước
  • D. Câu A và B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1