YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm được áp dụng bởi:

  • A. UBND
  • B. Tòa án
  • C. Việt kiểm sát nhân dân
  • D. Công an

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA