ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

  • A. Do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành
  • B. Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước
  • C. Có giá trị pháp lý cao nhất
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1