ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi:

  • A. Mọi công dân Việt Nam
  • B. Công nhân Việt Nam 18 tuổi trở lên
  • C. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên 
  • D. Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1