ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức áp dụng pháp luật nào cần phải có sự tham gia của nhà nước:

  • A. Tuân thủ pháp luật 
  • B.  Thi hành pháp luật 
  • C. Sử dụng pháp luật 
  • D. ADPL 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ ADPL là hình thức thực hiện PL theo đó nhà nước thông qua cơ quan CBNN có thẩm quyền hoặc t/c xã hội được nhà nước trao quyền, tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ do PL qui định.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1