ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xét về độ tuổi, người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ, khi:

  • A. Dưới 18 tuổi
  • B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
  • C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi 
  • D. Dưới 21 tuổi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mọi người (từ đủ 18 tuổi trở lên, gọi là “người thành niên”) đều được pháp luật qui định là có năng lực hành vi dân sự một cách đầy đủ, trừ trường hợp bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự ⇒ A. Dưới 18

  VDO.AI

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)