ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai: 

  • A. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật 
  • B. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật 
  • C. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp 
  • D. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1