ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chính thể Cộng hòa Tổng thống, chính phủ được thành lập do: 

  • A. Thủ tướng
  • B. Quốc Hội
  • C. Tổng thống
  • D. Tòa án
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1