ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khái niệm nhà nước được hiểu là:

  • A. Tổ chức có quyền lực chính trị đặc biệt và có bộ máy thực hiện chức năng quản lý xã hội
  • B. Tổ chức xã hội
  • C. Tổ chức chính trị xã hội
  • D. Tổ chức chính trị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1