ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Chỉ có vi phạm pháp luật mới phải chịu trách nhiệm pháp lý 
  • B. Các vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm quy tắc tôn giáo, vi phạm tập quán,… đều phải chịu trách nhiệm pháp lý
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1