ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp thành văn đầu tiên của nhân loại là hiến pháp của:

  • A. Pháp
  • B. Mỹ
  • C. Nga
  • D. Anh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1