ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhà nước nào cũng có chức năng:

  • A. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội
  • B. Tổ chức và quản lý nền kinh tế
  • C. Đối nội và đối ngoại
  • D. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1