ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều ước quốc tế là hình thức pháp luật của Việt Nam khi:

  • A. Việt Nam tham gia ký kết
  • B. Việt nam không công nhận
  • C. Điều ước có nhiều quốc gia cùng ký kết
  • D. Điều ước được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1