ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong trong số các loại văn bản sau của hệ thống pháp luật Việt Nam:

  • A. Quyết định 
  • B. Nghị định 
  • C. Thông tư 
  • D. Chỉ thị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. do thủ tướng chính phủ ban hành.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1