ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật dân sự? 

  • A. Xây dựng nhà trái phép 
  • B. Cướp giật tài sản
  • C. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 
  • D. Sử dụng tác phẩm âm nhạc không xin phép tác giả
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1